Ecodesign of solar technologies for urban environment

Ecodesign of solar technologies for urban environment

Acronym

ECOSOL

Project description

Tässä projektissa tutkitaan kriittisten materiaalien talteenottoa aurinkopaneeleista. Kiertotalousperiaatteiden mukaan tavoitteena on materiaalien kierrätyksen (alkuaineina) sijaan kehittää vaihtoehtoisia prosessistrategioita, kuten kokonaisten kennojen tai niiden komponenttien uudelleenkäyttöä. ECOSOL-projektin tarkoituksena on 1) luoda ymmärrystä, kuinka materiaalien valinnat vaikuttavat aurinkokennojen kierrätykseen ja siten ohjata materiaalitutkimusta ja 2) kehittää aurinkokennoille ekodesign-rakenteita, jotka soveltuvat nimenomaan kaupunkiympäristöön, ja mahdollistavat taloudellisesti kannattavan uudelleenkäytön tai kierrätyksen elinkaaren lopussa. Aurinkopaneelien tulee kiertotalousperiaatteiden lisäksi olla tehokkaita, kestäviä ja ulkonäöltään tarkoitukseensa sopivia, jotta niillä voi olla merkittävä kaupallinen ja sitä kautta yhteiskunnallinen rooli. ECOSOL yhdistää aurinkoenergiatutkimuksen, kiertotalousosaaminen ja arkkitehtuurin kestävän aurinkotekniikan luomista varten.
Show more

Starting year

2022

End year

2025

Granted funding

Kati Miettunen Orcid -palvelun logo
342 126 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Academy programme

Call

Academy Programme: Critical Materials in Circular Economy of Cities, full applications 2021

Other information

Funding decision number

347275

Fields of science

Environmental engineering

Research fields

Polttokennot, aurinkoenergia