Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Data and Decentralized AI

Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Data and Decentralized AI

Acronym

TAVIDS

Project description

SPHERE-DNA –projektin tavoite on parantaa asuinympäristössä käytettävien hajautettujen terveydenseurantajärjestelmien tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Projekti hyödyntää paikallisen differentiaalisen yksityisyyden ja hajautetun oppimisen yhdistelmää (LDP-FL) suojaamaan arkaluontoista dataa vuodoilta. Projektissa käytetään myös reunalaskentaa raakadatan siirtojen välttämiseen. SPHERE-DNA tukeutuu monimuotoiseen dataan havainnointivaiheessa, ja käyttää tekoälyä yksittäisten datalähteiden yhdistämiseen. Koneoppimisen ja approksimaatiolaskennan teknologioita kehitetään nopeuttamaan turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyen reunalaskennan ja epävakaiden tietoverkkojen kontekstissa. SPHERE-DNA nopeuttaa pitkäaikaisen terveysseurannan siirtymistä sairaalasta asuinympäristöihin, mikä edesauttaa sairauksien varhaista diagnosointia ja niihin puuttumista, ja ohjaa terveydenhuoltoa taloudellisesti kestävään suuntaan.
Show more

Starting year

2022

End year

2024

Granted funding

Bo Tan Orcid -palvelun logo
217 169 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Targeted Academy projects

Call

ICT 2023: Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems 2021

Other information

Funding decision number

345681

Fields of science

Computer and information sciences

Research fields

Laskennallinen data-analyysi

Identified topics

health care