Etnonationalism i Finland 1930–1950 (EtnoFin)

Granted funding

Funder

Svenska kulturfonden

Call

November / Vetenskaplig forskning år 2022