Folkhälsans LärMiljö-studie: rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

Granted funding

Samfundet Folkhälsan
30 000 €

Funder

Svenska kulturfonden

Call

November / Vetenskaplig forskning år 2022