Mångfald i finländsk seriehistoria: minoriteter och självrepresentation

Granted funding

510 000 €

Funder

Society of Swedish Literature in Finland