Älypaja

Älypaja - Digitaalinen tuotantojärjestelmä

Abbreviation

Älypaja

Infrastructure description

Digitaalisen tuotantojärjestelmän osia ovat älykäs varastonhallinta ja tuotannon logistiikka, perinteiset tuotannon tukitoiminnot, digitaalinen tuotanto, joustava kappaleenkäsittely sekä ohjelmalliset järjestelmät, joita voivat olla esimerkiksi simulaatioympäristöt, pilvipalvelut ja tuotannonohjaus. Ympäristössä hyödynnetään myös robotiikkaa esimerkiksi kappaleen käsittelyssä, kuljetuksessa ja kokoonpanossa. Tuotantojärjestelmä toimii myös virtuaalisena, jolloin mm. tuotantotekniikan opetus voidaan järjestää tehokkaasti. Ympäristö tuottaa erilaisia konepajaosia opiskelijaprojekteja ja TKI- toimintoja varten. Yritykset voivat hyödyntää järjestelmää etsiessään nykyaikaisia, entistä tehokkaampia, tuotantomenetelmiä. Ympäristössä syntyviä vakiotuotteita ovat mm. rikkovan aineenkoestuksen koesauvat. Digitaaliseen tuotantojärjestelmään liittyy myös kokoonpanotila, jossa on laitteita erilaisten kokoonpanojen tuottamiseen. Kokoonpanotilassa voidaan kokoonpanna metallituotteita esimerkiksi hitsaamalla ja suorittaa pienimuotoisia pintakäsittelytoimenpiteitä. Kokoonpanotilasta löytyvät tärkeimmät käsi- ja sähkötyökalut sekä muut apulaitteet. Kokoonpanotila muodostaa samalla paikan informaaliselle oppimiselle, kannustaa yrittävyyteen ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia harrastustoiminnan kautta.

Scientific description

Älypajan digitaalisessa tuotantojärjestelmällä tarjotaan valmistustekniikan osaamista ja tutkimusta opiskelijoille, TKI-hankkeille sekä alueen toimijoille. Laitteisto: Hitsaus ja esivalmistuslaitteisto sekä työkalut FESTO - tuotantolinja

Start of activity

2020

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

No

Contact information

Name

Lauri Kantola

Descriptio

Osaamispäällikkö

Telephone number

+358 50 337 69 01

Visiting address

Tietokatu 1, 94600 Kemi