CAD-laboratorio

CAD-laboratorio

Infrastructure description

CAD laboratorio tarjoaa opetusta sekä kone- että sähkötekniikan tietokoneavusteisen suunnittelun parissa ja suunnittelutoimeksiantojen läpivientiä oppimisprojekteissa. Projekteissa käydään läpi polku suunnittelusta valmistukseen toimeksiannon edellyttämällä tavalla. Yrityksille tarjotaan kursseja CAD-ohjelmiin ja tekniseen dokumentointiin (tekninen piirtäminen) liittyen sekä yhteistyömahdollisuuksia suunnittelu- ja kehittämisprojektien kautta.

Scientific description

Opetuksen keskiössä on CAD-ohjelmien opetus sekä teknisen dokumentoinnin periaatteiden opiskelu ja soveltaminen käytännön tilanteisiin. Teknisten dokumenttien laatu ja laadunhallinta on myös yksi keskeisimpiä aiheita. Koneensuunnitteluprojekteissa toteutetaan asiakkaalta saatu toimeksianto ja työskennellään asiakkaan vaatimusten mukaisesti sisällyttämällä projektiin insinööriopintojen eri sisältöjä ja tuottamalla projektin edellyttämät tekniset dokumentit ja tulokset. Sähkösuunnitteluprojekteissa toteutetaan tekninen dokumentaatio ja suunnittelu vastaamaan asiakkaan vaatimuksia.

Start of activity

2014

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

No

Contact information

Name

Lauri Kantola

Descriptio

Osaamispäällikkö

Telephone number

+358 50 337 69 01

Visiting address

Tietokatu 1, 94600 Kemi