Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

Euroopan hiirimallien analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri

Abbreviation

INFRAFRONTIER (Suomi)

Infrastructure description

INFRAFRONTIER tarjoaa ’hiiripankin’ (EMMA, European Mouse Mutant Archive), jossa hiirikannat säilytetään syväjäädytettyinä alkioina tai sukusoluina ja josta niitä toimitetaan tutkijoille, sekä ’hiiriklinikat’, joissa tehdään kattavia hiirimallin ilmiasun analyysejä. EMMA-yksiköitä on eri puolilla Eurooppaa yhteensä 12, mukaan lukien Suomessa. INFRAFRONTIER-hiiriklinikoita on Englannissa, Ranskassa ja Saksassa, ja uusia on rakenteilla Italiaan ja Tsekin tasavaltaan. Kaikissa INFRAFRONTIER-yksiköissä noudatetaan samoja laatustandardeja ja koulutettu henkilökunta vastaa palveluista, mikä takaa eläinten hyvinvoinnin. Tiedot kootaan yhteiseen, avoimeen tietokantaan. INFRAFRONTIER tarjoaa myös alaan liittyvää koulutusta. Tarkoituksena on tehostaa hiirimallien käyttöä biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja saattaa tieteellisesti arvokkaat mallit tutkijoiden käyttöön vaivattomasti ja kohtuullisin kustannuksin. ?INFRAFRONTIER GmbH koordinoi Euroopan laajuista toimintaa. Suomessa toiminta keskittyy EMMA-palveluihin, joista vastaa Biocenter Oulun transgeenipalvelulaboratorio. Kansallisena isäntäorganisaationa on Oulun yliopisto, ja yhteistyökumppanina Biokeskus Suomen FinGMice-teknologiaplatformi (HiLife Helsinki, Biocenter Kuopio, Turun tautimallinnuskeskus).

Start of activity

2013

Responsible organisation

University of Oulu

Research infrastructure services

EMMA (EMMA)

Hiirten fenotyyppianalyysit

Koulutus ja neuvonta

INFRAFRONTIER GmbH

Other information

Fields of science

NATURAL SCIENCES, MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

Yes

Contact information

Name

Reetta Hinttala

Descriptio

Koordinaattori

Telephone number

+358-(0)294 486135

Visiting address

Biocenter Oulu, Transgeeniyksikkö, Aapistie 5A, 90230 Oulun yliopisto

nbn:fi:research-infras-2016072520