Hyvinvointialojen virtuaalikeskus

Abbreviation

ENVI

Infrastructure description

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on moniammatillista yhteistyötä. Asiakas- ja potilastilanteissa tulee aina toimia ammattieettisesti ja potilasturvallisesti. ENVIssä voi harjoitella turvallisesti ja oppia taitavaksi osaajaksi. ENVI on vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan. Osaaminen perustuu tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon.

Scientific description

Vuosien kokemus yhdessä päivässä - ENVI muuntuu moneen tarpeeseen Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta - pelastaminen, ensiapu ja ensihoito - hätä- ja kriisitilanteet - sairaankuljetus ambulanssilla ja ahtaassa tilassa työskentely - päivystys-, teho- ja leikkauspotilaan hoito Ammatillinen vuorovaikutus - huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot - ammattieettinen päätöksenteko - terveyden edistäminen ja potilasohjaus Moniammatillinen tiimityö - monitieteisen tietoperustan syventäminen - kliininen osaaminen - lääkehoito-osaaminen - hoidon ja palvelun suunnittelu - sähköinen, rakenteinen kirjaaminen - kuntouttava työ Hyvinvointiteknologian soveltaminen - konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen - etävastaanotto- ja neuvolatoiminta - laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset - kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät

Start of activity

2012

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

Classifications

Contact information

Name

Sari Melamies

Descriptio

Lehtori

Telephone number

+358 40 356 3519

Visiting address

Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi