Hyvinvointipysäkki

Infrastructure description

Hyvinvointipysäkki on hoito- ja vanhustyön sekä sosiaalialan opiskelijoiden avoin oppimisympäristö ja harjoittelupaikka. Toiminnan lähtökohtina ovat terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus sekä monitoimijuus. Hyvinvointipysäkki tuo koulun välineistöä, laitteistoa ja osaamista asiakaskäyttöön. Samalla opiskelijat saavat kuvaa yksityisen yrittämisen toimintamallista, sillä opiskelijat saavat osallistua työn suunnitteluun, toteutustapaan ja hallinnollisiin rakenteisiin. Opiskelijat voivat tehdä myös toimintaa liittyviä opinnäytetöitä. Erilaista opiskelijavetoista toimintaa järjestetään myös hyvinvointipysäkin ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalialan yksikössä ja palvelutaloissa.

Scientific description

Asiakkaille opiskelijatyönä tarjottavia palveluita ovat muun muassa: - terveystarkastukset - laboratorionäytteiden otot ja tulosten analysoinnit - koti- ja asiointiavut - erilaiset ryhmätoiminnat - palveluohjaus - ikääntyvien toimintakyvyn arviointi

Start of activity

2014

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Chat-asiakaspalvelukoulutus sosiaali/terveysalan ammattilaisille

Other information

Fields of science

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

Classifications

Contact information

Name

Arja Meinilä

Descriptio

Lehtori

Telephone number

+358 50 310 94 98

Visiting address

Tietokatu 1, 94600 Kemi