Koneautomaation laboratorio

Infrastructure description

Koneautomaation laboratorio on LapinAMK:n opetuslaboratorio, joka tarjoaa AMK- opiskelijoille ja yrityksille hydrauliikan, pneumatiikan sekä edellisiin liittyvän ohjaus- ja säätötekniikan koulutusta. Lisäksi koneautomaation laboratoriossa on mahdollista opettaa öljyanalyysiin liittyviä asioita. Hydrauliikan koulutus keskittyy manuaalisen perushydrauliikan, sähköohjatun hydrauliikan sekä proportionaali- ja servohydrauliikan aiheisiin. Laboratorion ympäristö mahdollistaa teoriaopetuksen lisäksi käytännön hydrauliikkakytkentöjen tekemisen, hydrauliikan perusmittaukset, kaavioiden piirtämisen ja kytkentöjen simuloinnin. Laboratoriossa on Festo Oy:n toimittamat hydrauliikan opetusvälineet tarvittavine antureineen ja ohjauslaitteineen. Pneumatiikan koulutus keskittyy sisällään manuaali-, ilma- ja sähköohjatun pneumatiikan aiheisiin. Lisäksi laboratoriossa on proportionaaliseen paineensäätöön liittyvää välineistöä. Laboratorion ympäristö ja oppilaitoksesta löytyvä paineilmaverkko mahdollistavat teoriaopetuksen lisäksi monipuolisen ja havainnollisen käytännön opetuksen, joka sisältää mm. kompressoriin, paineilman siirtoverkostoon, paineilmakytkentöihin, mittauksiin ja kaavioihin liittyviä asioita. Laboratoriossa on Festo Oy:n toimittamat pneumatiikan opetusvälineet tarvittavine antureineen ja ohjauslaitteineen. Laboratorion laitteistot on hankittu vuonna 2012. Koulutussisältöjen räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa on mahdollista. Koulutuksissa tyypillinen ryhmäkoko on 6-8 henkilöä.

Scientific description

Koneautomaation laboratorio on tuottanut koulutusta AMK- insinööriopiskelijoille ja yrityskumppaneille jo usean vuoden ajan. Perushydrauliikan- ja peruspneumatiikan kolmipäiväiset koulutukset ovat olleet suosittuja. Peruskoulutuksissa pääpaino on ollut hydrauliikan tai pneumatiikan perusasioissa, kuten peruskytkennät, komponentit, piirrosmerkit ja ohjaustekniikka (manuaaliset käytöt, ON/OFF- sähköohjaus ja proportionaalitekniikan perusteet). Hydrauliikan ja pneumatiikan simulointiin tarkoitetut ohjelmistot mahdollistavat kytkentöjen monipuoliset simuloinnit, joita voi hyödyntää esimerkiksi vianhakuun tai kytkentöjen ongelmakohtien tarkasteluun.

Start of activity

2014

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Classifications

Contact information

Name

Lauri Kantola

Descriptio

Osaamispäällikkö

Telephone number

+358 40 565 91 31

Visiting address

Tietokatu 1, 94600 Kemi