Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö

Abbreviation

SKY

Infrastructure description

SKY on Kemin sosiaali- ja terveysalan avoin ja monialainen oppimisympäristö. Simulaatio- ja kehittämisympäristöä käytetään opetuksessa ja koulutuksessa mm. simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu ja toisto voisi muuten olla lähes mahdotonta - esimerkiksi erilaiset vaaratilanteet. SKY:n vahvuus simulaatio- ja kehittämisympäristönä on sen muunneltavuus eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Ympäristöt muodostuvat kahdesta tilasta. Hoitotyönympäristöä mukaileva SKY-hospitaali muuntautuu mm. päivystyspoliklinikaksi, sekä teho- ja vuodeosastoksi. SOPPELI taas palvelee opetustilana sekä toiminta- ja kotiympäristönä.

Scientific description

Tiloja voivat hyödyntää koulutus ja oppimisympäristönä ammattiin opiskelevien lisäksi eri työyhteisöt sekä järjestöt. Simulaatio- ja kehittämisympäristöstä on myös kokeilu-, näyttely-, ja testausympäristöksi hyvinvointialan yrityksille ja tuotekehittelijöille. SKY simulaatio- ja kehittämisympäristöä ovat käyttäneet oman henkilöstön kouluttamiseen/kehittämiseen mm. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaus- ja anestesia osasto sekä ensihoidon henkilökunta.

Start of activity

2014

Responsible organisation

Lapland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

No

Contact information

Name

Sirpa Orajärvi

Descriptio

Lehtori

Telephone number

+358 50 310 93 49

Visiting address

Tietokatu 1, 94600 Kemi