Työterveyslaitoksen lämpöolosuhdelaboratorio

Työterveyslaitoksen lämpöolosuhdelaboratorio

Infrastructure description

Laboratoriossamme on käytössä neljä eri kokoista (10 - 42 m2) kliimakammiota, joissa lämpötilaa voidaan kontrolloidusti säätää -45 ja +45 asteen ja kosteutta 10 ja 90 % välillä. Lisäksi kahdessa tilassa on tuulitunneli (noin 10 m2), jossa edellä mainittujen lämpötilan ja kosteuden lisäksi voidaan säätää tuulen nopeudeksi 0 – 20 m/s. Vesialtistuksia varten lämpöololaboratoriossa on kaksi immersioallasta, joiden lämpötilaa voidaan säätää 0 – 40 C.

Scientific description

Infrastruktuuri soveltuu mm. fysiologisiin, lääketieteellisiin, vaatetusfysiologisiin, suojainten toimivuuden ja teknologisiin kehitys- ja tutkimustarkoituksiin. Laboratoriossa työskentelee asiantunteva tutkimushenkilökunta. Lämpöololaboratoriossa tehdään monipuolista tutkimus- ja palvelutoimintaa. Tutkimuslaitteistoa on käytettävissä mm. ihmisen lämpötasapainon ja hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä ympäristön lämpöolojen mittaamista varten. Vaatetusfysiologisina menetelminä on käytössä vaatteiden ja vaatetuskokonaisuuksien lämmöneristävyyden mittaamiseen lämpönukke (EN 342), käden (EN 511), pään ja jalan lämpömallit sekä kankaiden lämpö- ja kosteusominaisuuksien mittaamiseen hikoileva lämpölevymalli (EN ISO 11092) sekä ilmanläpäisevyyden määrityslaitteisto (EN ISO 9237).

Start of activity

1993

Responsible organisation

Finnish Institute of Occupational Health

Research infrastructure services

Tuulitunneli

Immersioaltaat

Kliimakammio/Lämpöolosuhdetila

Suojainten testaus (Testing of protective equipment)

Other information

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

No

Contact information

Name

Työterveyslaitos, Sirkka Rissanen