Ympäristölaboratorio

Infrastructure description

Ympäristölaboratoriossa tehtävä tutkimus jakaantuu pääasiassa ympäristötekniikkaan liittyviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Ympäristölaboratoriossa tehtävä soveltava tutkimus keskittyy maaseutu- ja teollisuusyritysten sekä yhdyskuntien sivuainevirtoihin, ympäristöterveyteen liittyviin vaikutuksiin ja riskeihin, niiden monitorointiin ja mallintamiseen. Laboratoriossa tutkitaan muun muassa talous-, ympäristö- ja jätevesien laatua, biopolttoaineiden ominaisuuksia ja energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Ympäristölaboratorio on Suomen ympäristökeskuksen sertifiointijärjestelmän hyväksymä ympäristönäytteenottokouluttaja. Toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä Mamkin muiden laboratorioiden ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Scientific description

Responsible organisation

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Research infrastructure services

Service

Other information

Fields of science

NATURAL SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Classifications

Contact information

Name

Descriptio