Ympäristölaboratorio

< Back to search results

Ympäristölaboratorio

Infrastructure description

Ympäristölaboratoriossa tehtävä tutkimus jakaantuu pääasiassa ympäristötekniikkaan liittyviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Ympäristölaboratoriossa tehtävä soveltava tutkimus keskittyy maaseutu- ja teollisuusyritysten sekä yhdyskuntien sivuainevirtoihin, ympäristöterveyteen liittyviin vaikutuksiin ja riskeihin, niiden monitorointiin ja mallintamiseen. Laboratoriossa tutkitaan muun muassa talous-, ympäristö- ja jätevesien laatua, biopolttoaineiden ominaisuuksia ja energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Ympäristölaboratorio on Suomen ympäristökeskuksen sertifiointijärjestelmän hyväksymä ympäristönäytteenottokouluttaja. Toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä Mamkin muiden laboratorioiden ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Responsible organisation

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Tutkimusinfrastruktuurin muut tiedot

Fields of science

Engineering and Technology, Natural Sciences

Classifications

On the Academy of Finland roadmap

No