University of Jyväskylä

< Back to search results

University of Jyväskylä

Name (FI, SV)

Jyväskylän yliopisto; Jyväskylä universitet

Other names

Université de Jyväskylä;Jyväskylä universitet;University of Jyväskylä;Universität Jyväskylä

Further information

Jyväskylän seminaari 1863-1937; Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 1934-1966; Jyväskylän yliopisto 1966-

Preceding organization

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu, Jyväskylän seminaari

Organizational form

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Type of organization

Yliopisto

Mailing address

PL 35 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Business ID

0245894-7

Statistics Finland system ID

01906

Number of teaching and research staff (py (2018)

1542

Tutkintojen määrä (2018)

Bachelor's degree

1221

Master's degree

1512

Licentiate degree

9

Doctoral degree

138

Subunits (2018)

  • Avance Johtamiskoulutus
  • Avoimen tiedon keskus
  • Avoin yliopisto
  • Bio- ja ympäristötieteiden laitos
  • Fysiikan laitos
  • Historian ja etnologian laitos
  • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • Informaatioteknologian tiedekunta
  • Johto ja yliopiston yhteiset
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Show more