National Defence University

National Defence University

Name (FI, SV)

Maanpuolustuskorkeakoulu; Försvarshögskolan

Other names

National Defence College (Finland);Puolustusministeriö. Maanpuolustuskorkeakoulu;Finnish National Defence University;Suomi. Maanpuolustuskorkeakoulu;National Defence University (Finland);Försvarshögskolan (Finland)

Further information

Suomen ensimmäinen maavoimien upseerikoulu oli Yrjö Maunu Sprengtportenin perustama Haapaniemen Kadettikoulu, joka toimi Kuopiossa vuonna 1780 ja Rantasalmella vuosina 1781–1819. Suomen kadettikoulu toimi Haminassa (Haminan kadettikoulu) ja koulutti upseereita Venäjän keisarikunnan tarpeisiin. Se lakkautettiin 1903 erinäisten I sortokauden aikana annettujen käskyjen vaikutuksesta. Itsenäistymisen jälkeen Suomen upseerikoulutus jakautui aina vuoteen 1992 asti kolmeen kouluun: peruskoulutuksen antaneeseen Kadettikouluun (perustettu 1919), yleisesikuntaupseerin koulutuksen antaneeseen Sotakorkeakouluun (perustettu 1924) ja esiupseeri- sekä jatkokoulutusta antaneeseen Taistelukouluun (perustettu 1927). Kaikki nämä koulut yhdistettiin vuoden 1993 alusta Maanpuolustuskorkeakouluksi, yhdeksi suureksi korkeakoulutason upseerikoulutusta antavaksi oppilaitokseksi.

Preceding organization

Taistelukoulu, Kadettikoulu, Sotakorkeakoulu

Type of organization

Yliopisto

Business ID

0952029-9

Statistics Finland system ID

02358