Diaconia University of Applied Sciences

Diaconia University of Applied Sciences

Name (FI, SV)

Diakonia-ammattikorkeakoulu; Diakonia-ammattikorkeakoulu

Other names

Диаконический университет прикладных наук;Diakoniyrkeshögskolan;DIAK;Diaconia University of Applied Sciences;Diаkoničeskij universitet priklаdnyh nаuk;Diaconia Polytechnic

Organizational form

Osakeyhtiö

Type of organization

Ammattikorkeakoulu

Mailing address

Kyläsaarenkuja 2 00580 HELSINKI

Business ID

0115776-3

Statistics Finland system ID

02623

Number of teaching and research staff (py) (2019)

164

Number of degress attained (2019)

Bachelor's degree (polytechnic)

672

Master's degree (polytechnic)

60

Subunits (2020)

  • Digipalvelut
  • Henkilostopalvelut
  • Infrapalvelut
  • Kampuspalvelut
  • Kansainvalinen toiminta
  • Kirjasto ja tietopalvelut
  • Kirkolliset opinnot
  • Koulutus
  • Opiskelijapalvelut
  • Pedagogiikka ja tutkimus
Show more