Helsinki University Hospital Catchment Area

Helsinki University Hospital Catchment Area

Name (FI, SV)

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue; Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde

Other names

Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus

Further information

Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala on pääkaupunkiseudun sairaanhoidosta vastaava keskussairaala. HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen. HYKS:n toiminta alkoi 1.3.1958. Vuoden 2000 alusta Helsingin yliopistollinen keskussairaala tuli osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä, jolloin se lakkasi olemasta itsenäinen organisaatio.

Preceding organization

Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Organizational form

Kuntayhtymä

Type of organization

Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue

Mailing address

PL 100/HALLINTO-OSASTO 00029 HUS

Business ID

1567535-0