Finnish Food Authority

Finnish Food Authority

Name (FI, SV)

Ruokavirasto; Livsmedelsverket

Other names

Finland. Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Finnish Food Authority;Suomi. Maa- ja metsätalousministeriö. Ruokavirasto;Finland. Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority;Ministry of Agriculture and Forestry. Finnish Food Authority;Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket;Livsmedelsverket

Further information

Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistettiin uudeksi virastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Related organization

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Organizational form

Valtio ja sen laitokset

Type of organization

Tutkimuslaitos

Mailing address

PL 100 00027 RUOKAVIRASTO

Business ID

2911686-7