Kenellä on oikeus perheeseen? -blogikirjoitus

< Back to search results

Kenellä on oikeus perheeseen? -blogikirjoitus

Year of publication

2016

Authors

Hiitola, Johanna; Repo, Hanna; Vuolajärvi, Niina; Tapaninen, Anna-Maria; Pellander, Saara Maria; Sotkasiira, Tiina; Peltola, Marja; Katisko, Marja ; Hirsjärvi, Irma; Fingerroos, Outi; Helén, Ilpo; Suoranta, Juha; Turtiainen, Kati; Tiilikainen, Marja Elina; Creutz, Karin Alice Mikaela

Organizations and authors

University of Helsinki

Tiilikainen Marja Elina Orcid -palvelun logo

Creutz Karin Alice Mikaela

Pellander Saara Maria

Publication type

Publication format

Article

Parent publication type

Journal

Audience

Popularised

Peer-reviewed

Non Peer-Reviewed

MINEDU's publication type classification code

E1 Popularised article, newspaper article

Publication channel information

Journal

Rasismista ja rajoista. Maailma rasisminvastaisten tutkijoiden silmin -blogi

Other information

Fields of science

Political science

Open access

No

Publication country

Finland

Language

Finnish

International co-publication

Yes

Co-publication with a company

No