Identifying mechanoregulated protein interactions using a novel in vitro protein stretching method

Identifying mechanoregulated protein interactions using a novel in vitro protein stretching method

Project description

Häiriöt solujen välisessä viestinnässä vaikuttavat useiden sairauksien, kuten syövän ja ateroskleroosin syntymiseen ja kehittymiseen. Nykyisin on selvää, että sähköisten ja kemiallisten signaalien lisäksi solujen välistä viestintää välittävät myös erilaiset mekaaniset viestit. Kuitenkin solun ja sen ympäristön tuottamien mekaanisten viestien käsittelyyn osallistuvat solun proteiinit ovat edelleen varsin huonosti tunnettuja. Lisäksi nykyiset tutkimusmenetelmät soveltuvat huonosti tällaisten proteiinien tutkimiseen. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on kehittää uudenlainen menetelmä mekaanisten voimien säätelemien proteiinivuorovaikutusten havaitsemiseen ja tutkimiseen. Tätä menetelmää hyödyntämällä pyrimme löytämään uusia mekaanisesti säädeltyjä vuorovaikutuksia solun keskeisissä rakenne- ja signalointiproteiineissa. Tutkimuksen tulokset syventävät ymmärrystämme solujen välisestä viestinnästä ja mahdollistavat tulevaisuudessa uusien lääkeaineiden ja hoitomuotojen kehittämisen.
Show more

Starting year

2021

End year

2024

Granted funding

Rolle Rahikainen Orcid -palvelun logo
297 608 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Postdoctoral Researcher

Call

Postdoctoral Researcher 2020

Other information

Funding decision number

339449

Fields of science

Biochemistry, cell and molecular biology

Research fields

Solu- ja molekyylibiologia