Touch and Affect in Health Care Interaction

Touch and Affect in Health Care Interaction

Project description

Kosketuksella sekä tunteiden osoittamisen ja käsittelemisen tavoilla on tärkeä tehtävä terveydenhuollon vuorovaikutuksessa. Empaattinen kosketus vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Toisaalta monet kosketusta vaativat hoitotoimenpiteet voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia sekä ammattilaisten että potilaiden keskuudessa. Tässä tutkimuksessa analysoimme kosketuksen ja tunteiden roolia erityyppisissä terveydenhuollon tilanteissa aidoissa terveydenhuollon vuorovaikutustilanteissa kuvatun videoaineiston avulla kolmessa eri kulttuurisessa kontekstissa. Analysoimme tunteita ja kosketusta hoitotilanteen osapuolten yhdessä tuottamana prosessina ja tarkastelemme niiden merkitystä keskeisenä osana hoitotilanteen tavoitteiden saavuttamista. Tutkimus antaa aineksia kosketuksen ja tunteiden yhteyttä avaavan teorian luomiseen ja auttaa kehittämään terveydenhuollon toimintaa, kuten teknologiavälitteistä hoitoa, kosketuksen ja tunteiden merkityksen huomioon ottavaksi.
Show more

Starting year

2021

End year

2025

Granted funding

Johanna Ruusuvuori
500 000 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Academy projects

Call

Academy project 2020

Other information

Funding decision number

339827

Themes

Sosiaalipsykologia