Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems

Circular Economy Catalysts: From Innovation to Business Ecosystems

Acronym

CICAT2025

Project description

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa. CICAT2025 tukee kiertotalouden toimijoiden siirtymää innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Tutkimalla kiertotalouden teknologisia, liiketoiminnallisia, lainsäädännöllisiä sekä kulttuurisia katalyyttejä hanke tuo uutta tietoa niiden yhteisvaikutuksista tukeakseen uuden liiketoiminnan syntymistä. Monitieteinen konsortio yhdistää osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä sekä sidosryhmävuorovaikutuksesta. Hankkeen tuloksina syntyy uutta tieteellistä tietoa ja käytännön työkaluja päättäjien ja kiertotalouden asiantuntijoiden käyttöön. Hankkeen toteuttavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, tiiviissä yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa.
Show more

Starting year

2022

End year

2023

Granted funding

Leena Aarikka-Stenroos Orcid -palvelun logo
426 141 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Finansiering för strategisk forskning

Call

SRC Program Keys to Sustainable Growth (invited applicants 2021-2023) 2021

Other information

Funding decision number

346626

Fields of science

Other engineering and technologies

Research fields

Tuotantotalous

Themes

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut