Finnish Marine Research Infrastructure

Finnish Marine Research Infrastructure

Acronym

FINMARI

Project description

Suomen merentutkimuksen hajautettu infrastruktuuri FINMARI kokoaa kansalliselle tiekartalle 2021-2024 integroidun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät merkittävimpien Itämeritutkimusta harjoittavien tahojen (Helsingin ja Turun yliopistot, Åbo Akademi ja Syke, IL, GTK, Luke) toisiaan täydentävät resurssit. FINMARI koostuu kenttäasemaverkostosta, tutkimusaluksista, laboratorioista, kauppalaivojen läpivirtausasemista, autonomisista mittausalustoista sekä uuden sukupolven automatisoidusta Utön merentutkimusasemasta. FINMARI muodostaa havaintotoiminnan ja kokeellisen tutkimuksen kokonaisuuden, joka yhdistää konsortion partnerien erityisosaamisen. Konsortio luo alustan tieteelliselle tutkimukselle ja seurannalle, jonka tavoitteena on ymmärtää meriekosysteemien monitasoista ajallista ja paikallista vaihtelua ja sen syitä merten suojelun pohjaksi, keskittyen tässä hankkeessa erityisesti lajikirjon ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen sekä datan ja palveluiden avoimuuden kehittämiseen.
Show more

Starting year

2022

End year

2023

Granted funding

Maiju Lehtiniemi Orcid -palvelun logo
574 055 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Research infrastructure

Call

FIRI 2021 call: Research infrastructures on 2021–2024 roadmap and Finland's international RI members 2021

Other information

Funding decision number

345494

Fields of science

Ecology, evolutionary biology

Research fields

Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia

Themes

RRF Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit (P3C3I6)

Identified topics

marine, maritime, ships