Politiken i skrivande, språk och kön

Granted funding

Contact person

Sofia Kotilainen Orcid -palvelun logo

Funder

Svenska kulturfonden

Call

November / Vetenskaplig forskning år 2022