Levd minneskultur kring kvinnokloster i det svenska riket c. 1350–1520

Granted funding

199 266 €

Funder

Society of Swedish Literature in Finland